Kuka ja mitä?

    Nimeni on Tuula Stenius.

  • Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, montessoriohjaaja, NLP-practitioner, kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus), tässä järjestyksessä. Lisäksi olen opiskellut psykologiaa ja psykoterapian perusopinnot.
  • Teen työtä ja opetan toisen asteen koulutuksessa psykologisia aineita ja varhaiskasvatusta.
  • Tein aluksi väitöstutkimusta Itä-Suomen yliopistossa, mutta siirryin 2019 Helsingin yliopistoon. 
  • Aiheeni on: Pienten lasten huumori - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä.
  • Kuulun lapsinäkökulmaisten tutkijoiden ryhmään, joka pitää myös blogia: https://lapsinakokulma.wordpress.com
  • Olen kiinnostunut elämän ilmiöistä, joista eräs kiinnostavimmista on huumori. Olen havainnut, että lapsilla on oma huumorinsa, johon me aikuiset emme aina pääse mukaan. Toivon pääseväni sisään lasten huumoriin tämän tutkimuksen myötä. 

Kuvaa on ehkä vähän muokattu, mutta kuvastaa tutkijan olotilaa.

Tietoa tutkimuksesta


Teen taustalla tieteellistä tutkimusta. Nämä sivut on tarkoitettu kaikille lasten kanssa toimiville ihmisille. Tieteellinen osuus on aikanaan tarjolla, kun tutkimuksesta julkaistaan ensimmäisen kerran jotain. 

Helsingin yliopisto, Helsinki

Pienten lasten huumori - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä.

Väitöstutkimukseni aikataulu on seuraava:

2018-2020 aineiston keräämistä ja tutkimista

2020-2023 aineiston analyysiä ja kirjoittamista

2023 Väitöstilaisuus?

Miten aineistoa kerätään?


Kolme päiväkotia

Mukana tutkimuksessa oli 2018-2019 kolme päiväkotia, joissa oli yhteensä viisi lapsiryhmää. Henkilökunta keräsi lasten arkisia juttuja ja kirjasi niitä huumoriseinälle (seinällä oli tilaa post-it-lapuille).

Aineistoa keräsin kahden päiväkodin kolmesta ryhmästä vielä vuoden 2020 alussa. Vuoden 2020 syksyllä on vielä yksi aineiston keruu kahdessa helsinkiläisessä päiväkodissa. Uusia kyselyitä tulossa syksyllä 2020. 

Kävin tutkijana videoimassa ja havainnoimassa, mitä lapsiryhmässä tapahtui. Missä tilanteissa lapset käyttävät keskinäistä huumoria? Mikä naurattaa? Miten toista yritetään naurattaa? Mikä huumori ei ole oikein sopivaa?

Suuri yleisö

Teen kyselyitä ja kerään aineistoa myös muualta, missä on lapsia. Syksyllä 2018 kyselin kasvattajien ajatuksista huumorista. Kaikissa aikuisten kirjaamissa asioissa oli lapsen näkökulma. Mikä lasta itseään naurattaa? Missä tilanteessa lapsi käyttää huumoria? Mille lapset keskenään kihertelevät ja nauravat? Voit osallistua vastaamalla kyselyyn. 

Vuoden 2020 lopulla on ensimmäinen tieteellinen artikkeli lehdessä ja toinen on valmisteilla.