Kuka ja mitä?


    Nimeni on Tuula Stenius.

  • Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, montessoriohjaaja, NLP-practitioner, kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus), tässä järjestyksessä. Lisäksi olen opiskellut psykologiaa ja psykoterapian perusopinnot.
  • Teen työtä ja opetan toisen asteen koulutuksessa psykologisia aineita ja varhaiskasvatusta.
  • Tein aluksi väitöstutkimusta Itä-Suomen yliopistossa, mutta siirryin 2019 Helsingin yliopistoon. 
  • Aiheeni on: Pienten lasten huumori - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä.
  • Kuulun lapsinäkökulmaisten tutkijoiden ryhmään, joka pitää myös blogia: https://lapsinakokulma.wordpress.com
  • Olen kiinnostunut elämän ilmiöistä, joista eräs kiinnostavimmista on huumori. Olen havainnut, että lapsilla on oma huumorinsa, johon me aikuiset emme aina pääse mukaan. Toivon pääseväni sisään lasten huumoriin tämän tutkimuksen myötä. 

Kuvaa on ehkä vähän muokattu, mutta kuvastaa tutkijan olotilaa.

Tietoa tutkimuksesta


Teen taustalla tieteellistä tutkimusta. Nämä sivut on tarkoitettu kaikille lasten kanssa toimiville ihmisille. Tieteellinen osuus on aikanaan tarjolla, kun tutkimuksesta julkaistaan ensimmäisen kerran jotain. 

Helsingin yliopisto, HElsinki

Pienten lasten huumori - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä.

Väitöstutkimukseni aikataulu on seuraava:

2018-2020 aineiston keräämistä ja tutkimista

2020-2023 aineiston analyysiä ja kirjoittamista

Miten aineistoa kerätään?


Kolme päiväkotia

Mukana tutkimuksessa on tällä hetkellä kolme päiväkotia, joissa on yhteensä viisi lapsiryhmää. Siellä henkilökunta kerää lasten arkisia juttuja ja kirjaa niitä huumoriseinälle (seinällä on tilaa post-it-lapuille).

Käyn tutkijana videoimassa ja havainnoimassa, mitä siellä lapsiryhmässä tapahtuu. Missä tilanteissa lapset käyttävät keskinäistä huumoria? Mikä naurattaa? Miten toista yritetään naurattaa? Mikä huumori ei ole oikein sopivaa?

Suuri yleisö

Teen kyselyitä ja kerään aineistoa myös muualta, missä on lapsia. Syksyllä 2018 kyselen kasvattajien ajatuksista huumorista. Kaikissa aikuisten kirjaamissa asioissa on lapsen näkökulma. Mikä lasta itseään naurattaa? Missä tilanteessa lapsi käyttää huumoria? Mille lapset keskenään kihertelevät ja nauravat? Voit osallistua vastaamalla kyselyyn.