Kuka ja mitä?

    Nimeni on Tuula Stenius.

  • Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, montessoriohjaaja, NLP-practitioner, kasvatustieteen maisteri (varhaiskasvatus), AmO (ammatillinen opettaja), kasvatustieteen tohtori; tässä järjestyksessä. 
  • Lisäksi olen opiskellut psykologiaa ja psykoterapian perusopinnot (ja hermoratahierojaksi).
  • Opetan toisen asteen koulutuksessa psykologisia aineita ja varhaiskasvatusta ja arvioin lastenohjaajien ja lähihoitajien näyttöjä päiväkodeissa.
  • Tmi Inspiros on pikkuinen firmani. Luennoin huumorista (valokeila pienten lasten huumorissa, mutta olen luennoinut myös monille senioriryhmille)
  • Väitöskirjani: Lasten huumorin rakentuminen päiväkodissa "Mua kikattaa kun mä teen jekkuja" ja se löytyy tämän sivuston etusivulta. 
  • Kuulun lapsinäkökulmaisten tutkijoiden ryhmään, joka pitää myös blogia: https://lapsinakokulma.wordpress.com 
  • Olen kiinnostunut elämän ilmiöistä, joista eräs kiinnostavimmista on huumori. Olen havainnut, että lapsilla on oma huumorinsa, johon me aikuiset emme aina pääse mukaan. Tutkimukseni toi esiin sen, että Suomessa on kysyntää tälle aiheelle, todellakin! Olen verkkaisesti luennoinut aiheesta ja saanut usein kuulla: " En ole ikinä aikaisemmin kuullut tästä aiheesta" ja "Tämä oli kyllä ihan uutta ja innostavaa". 
  • Ota yhteyttä: tuulius (at) gmail.com

Tietoa tutkimuksesta 


 Nämä sivut on tarkoitettu kaikille lasten kanssa toimiville ihmisille. Teen taustalla tieteellistä tutkimusta. Tieteellinen osuus on tarjolla, kun tutkimuksesta julkaistaan  jotain. Väitöskirja 25.11.2023:

Helsingin yliopisto

Pienten lasten huumori - tutkimus lasten tuottamasta huumorista ja sen vaikutuksista lapsiryhmässä.

Väitöstutkimukseni aikataulu oli seuraava:

2018-2020 aineiston keräämistä ja tutkimista

2020-2023 aineiston analyysiä ja kirjoittamista

2023 25.11.2023 Väitöstilaisuus

2024 kirjoitan kirjaa pienten lasten huumorista, luennoin ja kehitän suomalaista huumoritutkimusta

Miten aineistoa kerättiin?


Kolme päiväkotia

Mukana tutkimuksessa oli 2018-2019 kolme päiväkotia, joissa oli yhteensä viisi lapsiryhmää. Henkilökunta keräsi lasten arkisia juttuja ja kirjasi niitä huumoriseinälle (seinällä oli tilaa post-it-lapuille).

Aineistoa keräsin kahden päiväkodin kolmesta ryhmästä vielä vuoden 2020 alussa. Vuoden 2020 syksyllä on vielä yksi aineiston keruu kahdessa helsinkiläisessä päiväkodissa. Uusia kyselyitä tulossa syksyllä 2020. 

Kävin tutkijana videoimassa ja havainnoimassa, mitä lapsiryhmässä tapahtui. Missä tilanteissa lapset käyttävät keskinäistä huumoria? Mikä naurattaa? Miten toista yritetään naurattaa? Mikä huumori ei ole oikein sopivaa?

Kaksi päiväkotia

Vuosien 2020-2021 aikana on pari pääkaupunkiseudun päiväkotia vielä mukana tutkimuksessa. Tutkimme, miten lapset suhtautuvat siihen, jos aikuinen aktiivisesti käyttää huumoria erilaisilla keinoilla.  

Suuri yleisö

Teen kyselyitä ja kerään aineistoa myös muualta, missä on lapsia. Syksyllä 2018 kyselin kasvattajien ajatuksista huumorista. Kaikissa aikuisten kirjaamissa asioissa oli lapsen näkökulma. Mikä lasta itseään naurattaa? Missä tilanteessa lapsi käyttää huumoria? Mille lapset keskenään kihertelevät ja nauravat? Kyselyt on analysoitu ja odottavat julkaisua. 

Ensimmäinen artikkeli on julkaistu 6.1.2021 Scandinavian Journal of Educational Research lehdessä. "Young Children's Humour in Play and Moments of Everyday Life in ECEC Centres". Suora linkki tutkimukseen: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2020.1869084