Ajankohtaista

Ajankohtaista

 • 28.9.2018 Joensuussa esittelen omaa tutkimustani ja virittelen ihmisiä huumorin maailmaan https://www.uef.fi/web/tiedetapahtuma HUUMORIPAJASSA saa kertoa, mikä naurattaa ja esillä on hauskaa rekvisiittaa.
 • KUVIA LÖYTYY NÄILTÄ SIVULTA 
 • 2.11.2018 THL Helsingissä Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähestymistapoja ja metodologiaa -seminaariin 2.11.2018! Aika: Perjantai 02.11.2018 klo 9-16
  Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, os. Mannerheimintie 166, Hki, Salit 1-3
  Kohderyhmä: Seminaari on suunnattut tutkijoille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville ja toimintaa kehittäville työntekijöille.Seminaarin järjestävät Lapsinäkökulmatutkijat yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran, Lapset kertovat ja toimivat -tutkija- ja kehittäjäverkoston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen / Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kanssa.
  Teema: Seminaarissa tarkastellaan tutkimukseen liittyviä ilmiöitä lapsinäkökulmaisesti.Millaisilla menetelmillä lasten kokemuksia ja asioille antamia merkityksiä voidaan tutkia?
  Mitä on kanssatutkijuus?
  Asettaako lapsinäkökulmainen tutkimus erityisiä haasteita pohdittaessa tutkimuseettisiä kysymyksiä?
  Millainen on teoreettinen ymmärryksemme lapsuudesta?
  Miten lapsinäkökulmaista tutkimusta voidaan hyödyntää käytäntöjen kehittämisessä? ILMOITTAUDU https://www.webropolsurveys.com/S/FB575032793DB11D.par
 • KANSALLISET KASVATUSTIETEEN PÄIVÄT TAMPEREELLA https://events.uta.fi/kt-paivat2018/ Esittelen tutkimukseni tämänhetkistä vaihetta perjantaina 16.11. Tampereen yliopistolla