Minna Huotilaisen tie diplomi-insinööristä kasvatustieteen professoriksi

22.08.2023

Minna on ollut tieteen parissa 1990-luvulta asti. Hän on tutkinut monelle tavalliselle tallaajalle vaikeita neurofysiologisia asioita, mutta osaa taitavasti yleistajuistaa tutkimustuloksia. Huotilainen sai vuonna 2017 Helsingin yliopiston J.V. Snellmanin tiedonjulkistamispalkinnon kansantajuisesta aivotutkimuksen esille tuomisesta. Tässä puheohjelmassa hän kertoo tutkijan vaiheistaan ja pohtii yliopisto-opiskelun muutosta, tieteen sekä väitöskirjan tekemisen iloja ja haasteita. Lopuksi hän kertoo johtamansa Helsingin yliopiston Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksikön meneillään olevista tutkimuksista.

Minna Huotilainen: Magnetoencephalography in the study of cortical auditory processing. (Raportti: Teknillinen korkeakoulu, sähkötekniikan osasto, akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio 43 ISSN 1239-1867). Otaniemi: Helsinki University of Technology, 1997. ISBN 951-22-3435-1. (englanniksi) – Väitöskirja, Teknillinen korkeakoulu 

JULKAISTAAN 24.8.2023