KT Jaana Juutinen tutki yhteenkuuluvuutta ja poissulkemista päiväkotien lapsiryhmissä

12.08.2023

Jaana Juutinen löysi päiväkodista lasten yhteenkuuluvuuden rakentumisen kolme tasoa: ohikiitävät arkiset hetket, pedagogiset käytänteet (esim. nimilaput naulakossa, aamupiirikäytännöt) ja vallitsevat arvot. Yhteenkuuluvuus ei ole itsestään selvä asia, sen eteen pitää tehdä koko ajan töitä. Miksei tätä voisi soveltaa mihin tahansa ryhmään - ja eikö työntekijöidenkin olisi tärkeää kokea yhteenkuuluvuutta? 

Kuunneltavissa:

https://podcasters.spotify.com/pod/show/stenius-tuula/episodes/KT-Jaana-Juutinen-tutki-yhteenkuuluvuutta-ja-poissulkemista-pivkotien-lapsiryhmiss-e27totf 

Juutinen, J. 2018. Inside or outside? Small stories about the politics of belonging in preschools. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

https://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1881-6