Anna Rainio tutkii leikkipedagogiikkaa ja uskoo mielikuvituksen voimaan

05.10.2023

KT Anna Rainio tutki väitöskirjassaan leikkipedagogiikkaa ja sitä, miten lapsen toimijuus kehittyy sellaisessa ympäristössä, jossa opitaan leikkimällä. Anna valaisee toimijuuden käsitettä, joka on vaikeasti hahmotettava ilmaisu. Ja tämä: Annan mielestä väitöskirjan voi periaatteessa kirjoittaa kuka tahansa, jos on intohimoa aihetta kohtaan. Kaikki muut ominaisuudet on mahdollista oppia pitkän väitöskirjaprosessin aikana.

Rainio, A. P., 2010, Lionhearts of the playworld: An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy. Leijonamieleksi leikkimaailmassa: Etnografinen tapaustutkimus toimijuuden kehityksestä leikkipedagogiikassa Helsinki: University of Helsinki.